Afwikkeling van uw NOW-voorschot

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. NOW kon worden aangevraagd tot en met het derde kwartaal van 2021. U ontving, als u in aanmerking kwam, een voorschot. Hoe loopt de verdere afwikkeling?

Procedure

  1. Na uw NOW-aanvraag ontvangt u een voorschot op basis van het door u geschatte omzetverlies.
  2. Als het werkelijke omzetverlies bij u bekend is, vraagt u een definitieve berekening van de tegemoetkoming aan. Vraag altijd een definitieve berekening aan, ook als u denkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen. Als u dit niet doet, moet u het voorschot namelijk in zijn geheel terugbetalen.
  3. Krijgt u een nabetaling? Dan ontvangt u het bedrag zo snel mogelijk. U hoeft hiervoor niets te doen. Moet u geld terugbetalen? Dan kunt u hiervoor een betalingsregeling afspreken. Wacht daarmee tot u een beslissing heeft ontvangen over uw aanvraag.

Belangrijke data voor de zes aanvraagperiodes NOW:

1e aanvraagperiode
Tegemoetkoming voor de periode: maart, april en mei 2020
Aanvragen definitieve berekening: 7 oktober 2020 tot en met 9 januari 2022

2e aanvraagperiode
Tegemoetkoming voor de periode: juni, juli, augustus en september 2020
Aanvragen definitieve berekening: 15 maart 2021 tot en met 31 maart 2022

3e aanvraagperiode
Tegemoetkoming voor de periode: oktober, november en december 2020
Aanvragen definitieve berekening: 4 oktober 2021 tot en met 22 februari 2023

4e aanvraagperiode
Tegemoetkoming voor de periode: januari, februari en maart 2021
Aanvragen definitieve berekening: 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023

5e aanvraagperiode
Tegemoetkoming voor de periode: april, mei en juni 2021
Aanvragen definitieve berekening: 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023

6e aanvraagperiode
Tegemoetkoming voor de periode: juli, augustus en september 2021
Aanvragen definitieve berekening: 31 maart 2022 tot en met 22 februari 2023

Let op: Wilt u een aanvraag doen voor de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode, maar hebt u nog geen accountants- of derdenverklaring? Dan moet u toch uiterlijk 31 oktober 2021 de aanvraag indienen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u de verklaring nog niet hebt. U hebt dan nog tot en met 6 februari 2022 om de aanvraag met verklaring af te maken.

Het UWV heeft de NOW-regeling in deze pdf uitgewerkt.