Middelingsregeling inkomstenbelasting

Voor:     degene met sterk wisselende inkomens
Betreft:  een periode van drie jaren

Als je door de jaren heen sterk wisselende inkomens hebt gehad, val je waarschijnlijk het ene jaar in een andere tariefschijf dan het volgende jaar. Het is dan raadzaam eens te onderzoeken of je in aanmerking komt voor de middelingsregeling.

Bij de middelingsregeling tel je de verzamelinkomens van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op en deelt dit bedrag door drie, zodat de inkomens nu gelijkmatig verdeeld worden.

Vervolgens herreken je de te betalen belasting met de tarieven van de desbetreffende jaren. Doordat de tarieven door de jaren heen maar een klein beetje verschillen zullen de drie nieuwe te betalen belastingbedragen dicht bij elkaar liggen.

Deze drie nieuwe te betalen bedragen tel je bij elkaar op, daarna breng je de daadwerkelijk in de drie jaren betaalde bedragen in mindering. Als het verschil groter is dan € 545 (teruggaafdrempel), dan kan een middelingsverzoek ingediend worden.

Ter verduidelijking hieronder een voorbeeldberekening (met afgeronde bedragen).

2009: verzamelinkomen € 76.300 / te betalen inkomstenbelasting € 32.700
2010: verzamelinkomen nihil / te betalen inkomstenbelasting nihil
2011: verzamelinkomen € 15.200 / te betalen inkomstenbelasting € 5.100

Deze situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als je in 2009 in loondienst hebt gewerkt.
In het jaar 2010 heb je een onderneming opgestart, maar het resultaat was nog niet positief (bij middeling wordt het verzamelinkomen dan op nihil gesteld).
In het jaar 2011 heeft de onderneming een positief resultaat opgeleverd.

Totaal 2009 t/m 2011:
verzamelinkomen € 91.500 / betaalde inkomstenbelasting € 37.800.

Gemiddeld verzamelinkomen per jaar €  30.500 /
te betalen inkomstenbelasting over
2009 € 11.100
2010 € 11.225
2011 € 11.275

  • € 37.800 = de daadwerkelijk betaalde belasting
  •   -33.600 = (minus)de totaal herrekende belasting, € 11.100 + € 11.225 + € 11.275
  • €   4.200 =
  • –       545 = (minus) teruggaafdrempel
  • €   3.655 = het terug te vragen bedrag door middeling

Een middelingsverzoek moet binnen 3 jaar nadat de (definitieve) aanslag voor het laatste jaar opgelegd is, ingediend worden. Als je een middelingsverzoek wilt indienen, moet je de herrekening altijd als bijlage meesturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *