Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?

Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is, krijgt de opdrachtgever mogelijk een naheffing. In overeenkomsten met zzp-ers staat normaliter dat de opdrachtgever de  nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen op de opdrachtnemer kan verhalen. De zzp-er kan de op hem verhaalde premie volksverzekeringen en loonbelasting vervolgens verrekenen met de inkomstenbelasting. Tot zover is de cirkel rond. Maar waar gaat het mis?

Premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet mag de opdrachtgever nooit verhalen. Dit zijn immers heffingen die voor rekening van de werkgever komen. Als uw overeenkomst een bepaling bevat over het verhalen van deze premie of deze bijdrage, dan is deze in strijd met de wet en dus nietig. Dit risico blijft dus altijd bij de opdrachtgever. Van verschuiven van dit risico kan geen sprake zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *