Eisen belastingdienst betreffende een factuur

Wat moet er op een reguliere factuur staan volgens de belastingdienst?

Algemeen:
1. Factuurdatum
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen zijn toegestaan)
3. Jouw gegevens (naam en  adres), maar als het goed is staat dat al op het briefpapier
4. Jouw btw-nummer
5. Gegevens van je klant (naam en adresgegevens)

De belastingdienst stelt het niet als eis, maar je bent ook verplicht je KvK nummer op je factuur te vermelden. Dit hoort nl. op al je zakelijke correspondentie, dus ook  in je e-mails.
Zie: http://www.kvk.nl/ondernemen/financien/administratie/bedrijfscorrespondentie

Wat je factureert:
6. De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen en/of
diensten.
7. De leverdatum of periode waarin de dienst heeft plaatsgevonden.
8. Eventueel een verwijzing naar vorige facturen, bijvoorbeeld in het geval van
creditnota’s of bij verrekening van voorschotten.

Over de btw berekening:
Voor elk btw-tarief (0, 6 of 21%)of elke btw-vrijstelling geef je aan(1):
8. De prijs per stuk of eenheid (excl. btw)
9. Het toegepaste btw-tarief
10. Het te betalen btw-bedrag
(1) 0% btw is niet gelijk aan btw vrijgesteld, dit moet duidelijk blijken uit de factuur.

Bijzondere situaties ook op de factuur:
1. Bij verleggingsregeling (de btw wordt geheven door de afnemer, wordt o.a.
toegepast bij ondernemen in de bouw , buitenland, uitzending etc.);
1a. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van
toepassing is of wanneer het een transactie binnen de EU betreft
1b. Wanneer de verleggingsregeling van toepassing is, dan moet er ‘btw verlegd’ op
de factuur staan
2. Reizen organiseren
2a. Indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling reisbureaus’
3. Klant stuurt jou “credit”factuur (bijv. Google Ads)
3a. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of
dienstverrichter moet er op de factuur staan: ‘factuur uitgereikt door de afnemer’
4. Kunst en gebruikte goederen
4a. Indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’,
‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor
verzamelingen of antiquiteiten’
5. Iemand anders voldoet de btw
5a. Voldoet een fiscaal vertegenwoordiger de btw, vermeld dan ook zijn
NAW-gegevens en het btw-identificatienummer
6. Vervoermiddel
Bij een verkoop van een vervoermiddel moeten de gegevens van het vervoermiddel
(en de gegevens nieuw of gebruikt) worden opgenomen

Verder nog handig om te weten:

Wanneer versturen?
De factuur moet verstuurd worden vóór de zestiende dag na de maand waarin de levering of dienst is verricht (ook voor doorlopende leveringen waarvoor maandelijks een factuur wordt verstuurd).

Elektronisch factureren
Elektronisch factureren heeft per 1 januari 2013 een wettelijke grondslag. Dat betekent dat papieren en elektronische facturen gelijk behandeld moeten worden.

Waarom de regels volgen?
Bij het uitreiken van een onjuiste factuur  kan de Belastingdienst een boete tot 4.920 euro opleggen. Naast de boete kunnen ze natuurlijk ook onjuist berekende btw alsnog vorderen.

Vereenvoudigde factuur
Op een vereenvoudigde factuur staat:
–          de datum van uitreiking
–          jouw gegevens (naam en  adres)
–          de aard van de prestatie
–          het btw-bedrag en een eventuele verwijzing naar de oorspronkelijke factuur
Je mag een vereenvoudigde factuur uitreiken als:
–           het factuurbedrag inclusief btw niet hoger is dan 100 euro of
–           het document een eerdere factuur aanvult, zoals een creditnota

Hopelijk heeft dit duidelijkheid gegeven. Nog vragen? Laat hieronder je bericht achter.