Middelingsregeling inkomstenbelasting

Voor:     degene met sterk wisselende inkomens
Betreft:  een periode van drie jaren

Als je door de jaren heen sterk wisselende inkomens hebt gehad, val je waarschijnlijk het ene jaar in een andere tariefschijf dan het volgende jaar. Het is dan raadzaam eens te onderzoeken of je in aanmerking komt voor de middelingsregeling.

Bij de middelingsregeling tel je de verzamelinkomens van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op en deelt dit bedrag door drie, zodat de inkomens nu gelijkmatig verdeeld worden.

Vervolgens herreken je de te betalen belasting met de tarieven van de desbetreffende jaren. Doordat de tarieven door de jaren heen maar een klein beetje verschillen zullen de drie nieuwe te betalen belastingbedragen dicht bij elkaar liggen.

Deze drie nieuwe te betalen bedragen tel je bij elkaar op, daarna breng je de daadwerkelijk in de drie jaren betaalde bedragen in mindering. Als het verschil groter is dan € 545 (teruggaafdrempel), dan kan een middelingsverzoek ingediend worden.

Ter verduidelijking hieronder een voorbeeldberekening (met afgeronde bedragen).

2009: verzamelinkomen € 76.300 / te betalen inkomstenbelasting € 32.700
2010: verzamelinkomen nihil / te betalen inkomstenbelasting nihil
2011: verzamelinkomen € 15.200 / te betalen inkomstenbelasting € 5.100

Deze situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als je in 2009 in loondienst hebt gewerkt.
In het jaar 2010 heb je een onderneming opgestart, maar het resultaat was nog niet positief (bij middeling wordt het verzamelinkomen dan op nihil gesteld).
In het jaar 2011 heeft de onderneming een positief resultaat opgeleverd.

Totaal 2009 t/m 2011:
verzamelinkomen € 91.500 / betaalde inkomstenbelasting € 37.800.

Gemiddeld verzamelinkomen per jaar €  30.500 /
te betalen inkomstenbelasting over
2009 € 11.100
2010 € 11.225
2011 € 11.275

 • € 37.800 = de daadwerkelijk betaalde belasting
 •   -33.600 = (minus)de totaal herrekende belasting, € 11.100 + € 11.225 + € 11.275
 • €   4.200 =
 • –       545 = (minus) teruggaafdrempel
 • €   3.655 = het terug te vragen bedrag door middeling

Een middelingsverzoek moet binnen 3 jaar nadat de (definitieve) aanslag voor het laatste jaar opgelegd is, ingediend worden. Als je een middelingsverzoek wilt indienen, moet je de herrekening altijd als bijlage meesturen.

Georganiseerd werken – Tips en trucs

Deel: 3 van 3

Voor:  De ondernemer, die zelf zijn administratie verzorgt.

In de twee vorige artikelen hebben we de basisingrediënten voor een georganiseerde administratie met  je doorgenomen en de indeling van de ordners waarmee je gaat werken.

Ter afronding nog wat tips en trucs:

 • Gebruik geen paperclips, hier komen makkelijk andere documenten tussen waar je later naar op zoek moet. Gebruik nietjes of L-mapjes.
 • Maak gebruik van een labelwriter, zo ziet je administratie er overzichtelijk uit en dat werkt prettiger.
 • Niet kleine losse bonnen vast op een A4-tje, dat bergt makkelijker op in de ordners.
 • Het is raadzaam thermische bonnen te kopiëren, in de loop van de tijd vervagen de teksten op deze bonnen en jij als ondernemer bent verantwoordelijk voor bewijsmateriaal bij een eventuele belastingcontrole.
 • Probeer zoveel mogelijk papier te sparen, gebruik achterkanten en print dubbelzijdig. Goed voor het milieu én de portemonnee.
 • Vermeld het boekjaar op de rug van een jaarwerk-map
 • Gaan de mappen naar een boekhouder of accountant? Vermeld dan ook je bedrijfsnaam op de rug. Zij hebben meerdere mappen staan.
 • Maak een aantekening op de factuur (of een ander document) wanneer een stap is afgewikkeld, vermeld bijvoorbeeld “betaald” of “geboekt” op de factuur.
 • Heb je al twee keer gekeken hoe je iets de vorige keer hebt gedaan? Maak een notitie van de werkwijze bij deze stap en berg de notitie op bij de stukken van die stap, zodat je deze telkens bij de hand hebt als je ermee aan de slag gaat.
 • Stukken waar je nog mee aan de slag moet, berg je op van oud naar jong. Als je dan gaat boeken, werk je eerst de oudste inkoop weg.
 • Ben je er mee klaar? Berg dan de stukken op van jong naar oud. Het meest recente stuk ligt dan bovenop.  Je kijkt vaker terug naar een recenter stuk en als je nieuwe stukken toevoegt, hoef je niet te bladeren.

Wie heeft er nog meer tips? Goede tips worden beloond met een klein presentje..