Voorkom belastingrente!

Voor: iedereen die belasting betaalt
Betreft: 2013

Vanaf 2013 is er een nieuwe renteregeling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De nieuwe regeling is van toepassing op aanslagen met een tijdvak vanaf 1 januari 2012.
Vanaf 2013 wordt de rente belastingrente genoemd (v/h heffingsrente).

1) Vanaf 2013 wordt vanaf 6 maanden na het belastingjaar rente berekend (v/h vanaf de eerste maand na het belastingjaar). Over de aanslag van belastingjaar 2012 wordt dus vanaf 1 juli 2013 rente berekend.
2) De belastingrente wordt in principe berekend tot 6 weken na de datum van de aanslag.
3) Het plan is dat de belastingrente de komende jaren (met name voor de vennootschapsbelasting) behoorlijk stijgt.
4) De belastingdienst is minder scheutig geworden met het vergoeden van belastingrente. Dit gaat zij namelijk alleen nog doen als zij zelf te lang bezig zijn geweest met het opleggen van een aanslag.

Zorg dus voor een tijdige en goed afgestemde voorlopige aanslag. Zo voorkom je dat je belastingrente moet betalen óf dat je geen belastingrente vergoed krijgt over je teruggave.

FOR (Fiscale oudedagsreserve)

FOR (fiscale oudedagsreserve)

Voor: de ondernemer die in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek
Betreft:2013

Voor de ondernemer die nog geen (of te weinig) pensioen voor zichzelf heeft geregeld bestaat de mogelijkheid alvast geld voor zijn/haar oudedag te reserveren. Dit is de fiscale oudedagsreserve.

Per jaar kan hiervoor gereserveerd worden, dit kan na het boekjaar bepaald worden, dat hoeft niet vooraf én het hoeft ook niet met een regelmaat.

Berekening reservering:
– 12% van de winst
– Tot een maximum (in 2013) van € 9.542
– Daarnaast maximaal het ondernemingsvermogen

Het reserveren levert in het desbetreffende boekjaar een fiscale besparing op. Je moet je wel bewust zijn van het feit dat de reserve ook daadwerkelijk gereserveerd moet worden! Op termijn moet het geld gestort worden op bijvoorbeeld een geblokkeerde bankspaarrekening of in een extern pensioenproduct zoals een lijfrenteverzekering.

Je betaalt pas inkomstenbelasting over de reservering als je dit potje uit laat keren na pensioendatum. De belastingdruk is dan lager. De reservering is dus uitgestelde belastingplicht.

Er kan ook in een boekjaar gekozen worden om de reservering weer vrij te laten vallen, als bijvoorbeeld toch definitief niet gekozen wordt voor een oudedagsvoorziening. Het resultaat is dan uiteraard, dat in het boekjaar van de vrijval belasting verschuldigd is.